Nakskov har fået en Vildmarkssø

 

Vådområde er nu klimasø.

 

I Naturstyrelsen har man nu draget konsekvensen af, at et areal i den nye Vildmarksskov ved Anemonevej og Tinghusvej mere eller mindre permanent er oversvømmet:
Møns Entreprenørfirma A/S har været hyret i seks dage, og det store vådområde er nu omdannet til en rigtig sø. Nærmere bestemt en statsbetalt klimasø, der kan fungere som vandreservoir, når der er skybrud og monsterregn.Den lavvandende ende mod øst(ned mod Anemonevej) har søen fået en fin tange af entreprenøren, der har fin flair for at forme søer. Vildmarkssøen er nu cirka halvanden meter dyb, det dybeste sted og har fået status af klimasø. Foto Jan Knudsen


- Vildmarkssøen er på cirka 3.500 kvadratmeter, når den er størst, men størrelsen vil variere alt efter hvor meget det regner, oplyser Johann Jacobsen, der studerer til skov- og landskabsingeniør. Han har under supervision stået for projektet for Naturstyrelsen Storstrøm.
Alle de plantede linde- og egetræer samt rød-ellene er ødelagt af vandet og gået til spilde. Stammerne var lige til at knække, så de er nu gravet ned i jorden og bliver omsat.
Jorden omkring søen er til gengæld knastør nu og slår store skorper:
-Om et stykke tid er det planen, at vi vil køre en harve på, og så er det meningen, at der skal sås græs ved naturlig frøspredning. Det skal så slås indimellem fortæller Johann Jacobsen.


I den østlige ende, op mod Anemonevej, er der placeret en overløbsbrønd, så vandet kan løbe ind i drænesystemet, når det står ekstrahøjt i søen. For den nye sø skal også afhjælpe at der igen løber vand til nabohaverne.

 

Søen og den anden selvskabte sø ved kælkebakken huser både løvfrøer og fløjtetudser, og med et vandhul mere ved Krukholmskoven, håber Naturstyrelsen desuden, at bestanden af løvfrøer kan krydse sig med dem i sæbyholmskoven, fortæller projektleder Elly Andersen.

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Vådområdet ”Sibirien” genskabt i Søndermarken

 

Som en del af projekt Liv og Lys i Søndermarken har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme genetableret vådområdet Sibirien, som oprindelig blev anlagt som en del af den romantiske have.

 Genskabelse af vådområdet "Sibirien" i Søndermarken. Foto: Thomas Rahbek, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

 

Sibirien var ét af de scenerier, der blev indarbejdet i Søndermarken, da haven i 1785 blev omlagt til romantisk haveanlæg. Området har altid været vådt, og tidligere fandtes et vandløb, der løb til Valby Mose. I slutningen af 1800-tallet blev området fyldt op, og kanalsystemet forsvandt.

Ny bolig til padder og insekter

Nu har SLKE gengravet en del af kanalen, så området kan fungere som habitat for havens mange padder og insekter. Der vil oftere stå vand i området, så Sibirien igen er en oplevelse på alle tider af året.

Arbejdet er udført af Møns Entreprenørfirma A/S med COWI som rådgiver.